Pozemní stavby

 • SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice

  Výstavba nového objektu požární stanice v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Jedná se o dvoupodlažní objekt s technologickými prostory, zázemím pro hasiče a garáží vč. dodávky technologických částí […]
 • Bytové domy Louny – Bytový dům Fontána a L1

  Výstavba dvou nových bytových domu – dva pětipodlažní objekty s 46 a 24 bytovými jednotkami a komerčními prostory. Součástí dodávky byly také ZTI, elektro, vzduchotechnika, vytápění, výtahy.
 • KS DISCUS – nová výrobní hala

  Výstavba nové výrobní haly v nezastavěné lokalitě vč. výstavby drobných pozemních objektů, oplocení inž.sítí, ČOV. Součástí realizace byla dále výstavba komunikací, parkoviště.
 • Výstavba haly PHOENIX

  Výstavba nové části výrobní a skladovací haly v areálu objednatele o třech nadzemních podlažích. Součástí stavby byla HTU, opěrná stěna, přípojky inženýrských sítí. Dále výstavby areálových […]
 • Dostavba hotelového komplexu Větruše

  Výstavba nového hotelu, který navazuje na již zrekonstruovanou historickou budovu zámečku Větruše a půdorysně uzavírá solitérní atriový objekt. V rámci stavby byly provedeny také dva výtahy, […]
 • Gymnázium Rumburk – Rekonstrukce hlavní budovy

  Rekonstrukce hlavní budovy gymnázia, která je zapsána od r. 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 24026/5-5035. Realizace stavebních řemeslných a restaurátorských […]
 • Výstavba servisní haly HOERBIGER Žandov

  Výstavba objektu společnosti, který se skládá části s montážními, technologickými a skladovými prostory a z části administrativní. V rámci realizace byly vybudovány komunikace, odstavné a parkovací […]
 • Výrobně administrativní areál firmy KOS WIRE EUROPE s.r.o. Lovosice

  Výstavba nové výrobní haly s administrativní částí v průmyslové zóně v Lovosicích. V rámci stavby byly také vybudovány nové přípojky plynu, vody a kanalizace. Realizace nových […]
 • Veterinární klinika Mi-Vet a zdravotnické humánní zařízení, Ústí nad Labem

  Výstavba nového objektu veterinární kliniky (jednopodlažní objekt s ordinacemi a operačními sály, vč. zázemí pro personál a technologického zázemí pro chod objektu), zpevněných ploch a inženýrských sítí. […]
 • Revitalizace výrobně skladovacího areálu

  Výstavba nové výrobně skladové haly s administrativním zázemím, infrastrukturou a komunikacemi. Součástí realizace byly také zdravotechnické instalace, elektroinstalace, vzduchotechnika, vytápění.
 • Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary

  Rekonstrukce původního objektu Národního domu, nemovité památky postavené v letech 1899 – 1901, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V rámci realizace byly provedeny bourací práce, zemní […]
 • Lovosice – výstavba stanice HZS Ústeckého kraje

  Výstavba nové požární stanice pro HZS Ústeckého kraje. V rámci realizace byly prováděny také zemní práce, základové ŽB konstrukce vč. pilotového založení, vyzdívky z keramických bloků a pórobetonových […]
 • Revitalizace objektu Atlantik

  Revitalizace původního objektu a rozšíření objektu na městskou knihovnu, multimediální a společenské centrum. Nová budova má dvě podzemní a při nadzemní podlaží. Součástí realizace objektu bylo […]
 • SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n.L., Resslova – REKO 2. a 3. etapa

  Přístavba tělocvičny s vlastním zázemím a šatnami pro studenty školy a rekonstrukce části suterénu stávajícího objektu. V rámci stavby byla vybudována přístavba výtahové šachty a osazen výtah, byly […]
 • Rekonstrukce Gymnázia Děčín – V. etapa

  Rekonstrukce historické budovy postavené koncem 19. století v duchu italské renesance. V rámci rekonstrukce budovy gymnázia provedla společnost ISTAR obnovu fasády včetně repase či výměny výplní otvorů, rekonstrukci […]