REFERENZEN

HOCHBAU

Dostavba hotelového komplexu Větruše

133 714 tis. Kč

Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.

116 937 tis. Kč

Domov důchodců Dobětice - výstavba

116 400 tis. Kč

Výrobní areál firmy KOS WIRE EUROPE

101 573 tis. Kč

Fotovoltaická elektrárna SPZ Triangle

 94 897  tis. Kč

Dům pečovatelské služby Bukov - výstavba

90 680 tis. Kč

Výstavba servisní haly HOERBIGER Žandov

52 955 tis. Kč

Oprava a dostavba areálu KS Kolbenschmidt Czech Republik, a.s.

52 328 tis. Kč

Rezidence Skřivánek - I. etapa

51 362 tis. Kč

Knihovna M. Gorkého v Ústí n. L. - přístavba

49 800 tis. Kč

Tiskárna Severotisk Ústí n. L. - výstavba

48 700 tis. Kč

Penzion Hvězda Ústí nad Labem

26 446 tis. Kč

Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury

42 200 tis. Kč

Výstavba 5 podkrovních mezonetových bytů vč. výtahu – Praha Holešovice

10 166 tis. Kč

 

HOCHBAU

Revitalizace objektu Atlantic (knihovna, multimediální centrum)

102 702 tis. Kč

SPŠ SaE Resslova, rekonstrukce - II. a III. et.

55 173 tis. Kč

Rekonstrukce Gymnázia Rumburk

50 057 tis. Kč

Spodní stavba GLOBUS Trmice

42 350 tis. Kč

Budova magistrátu B2 Děčín, Centrální archiv a správní agendy

37 276 tis. Kč

Rekonstrukce Gymnázia Děčín - V.etapa

37 274 tis. Kč

ÚSP Brtníky - rekonstrukce č.p.119 – Domov pro osoby se zdravotním postižením

35 475 tis. Kč

Rekonstrukce a dostavba areálu firmy RAVOGO RESINEX CZ - I. - III. etapa

33 832 tis. Kč

Rekonstrukce objektu SZŠ Palachova

32 165 tis. Kč

Úspory energie v Domově pro seniory Severní Terasa - zateplení souboru objektů

31 646 tis. Kč

Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Štětí

30 001 tis. Kč

Rekonstrukce budovy SZŠ

28 000 tis. Kč

Stavební úpravy haly II – areál KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

25 986 tis. Kč

Revitalizace objektu Větruše, 1.st., 3.UČ

25 109 tis. Kč

Revitalizace objektu Větruše – rekonstrukce části objektu, příjezdové komunikace

25 110 tis. Kč

Stavební úpravy a přístavba s chráněnými byty - Štětí

23 610 tis. Kč

SOŠ elektrotechnická - výstavba dílen OV

20 100 tis. Kč

Přístavba skladovací haly – areál KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

19 376 tis. Kč

Rekonstrukce hlavní administrativní budovy v areálu PKÚ, s.p. v Hrbovicích

18 884 tis. Kč

SPŠ Ústí nad Labem, Resslova – REKO – stavební část

16 790 tis. Kč

Rekonstrukce prodejny Severní Terasa

15 200 tis. Kč

Rekonstrukce a dispoziční úpravy Dětského domova Tisá

15 074 tis. Kč

ZZS – ÚK – rekonstrukce autodílny s garáží ZZS Důlce

11 879 tis. Kč

Snížení energetické náročnosti budovy kateder UJEP, Ústí nad Labem

11 536 tis. Kč

Půdní vestavba Praha Holešovice

10 491 tis. Kč

Modernizace velké auly PF UJEP

10 058 tis. Kč

 

VERKEHRSBAUTEN, TIEFBAU, ERDARBEITEN

IPRM – IOP – Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, vybudování nových parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému

51 500 tis. Kč

Komunikace a zpevněné plochy vč. inženýrských sítí – Morava

31 589 tis. Kč

Přestavba křižovatky Krupka

21 924 tis. Kč

Oprava mostu u obce Milešov

2 500 tis. Kč

Rozvoj obce Povrly

15 204 tis. Kč

Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice

19 737 tis. Kč