Operativní opatření charakteru drobných stavebních prací při obnově liniové vodohospodářské infrastruktury