SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n.L., Resslova – REKO 2. a 3. etapa