ISTAR,

společnost s ručením omezeným

V oblasti stavebních prací se společnost orientuje na komplexní dodávky staveb včetně dodávek technologií v sektoru občanské, průmyslové a bytové výstavby, opravy a rekonstrukce objektů, jejich zateplování a modernizaci, inženýrské stavby.


O společnostiSpolečnost ISTAR byla založena roku 1991 a již v roce 1992 rozšířila nabídku svých služeb tím, že získala ve veřejné soutěži v rámci privatizace bývalý státní podnik Pozemní a inženýrské stavby, který vznikl v roce 1990 jako nástupnická organizace bývalého závodu 01 Pozemních staveb Ústí nad Labem o. p. Po této expanzi zaměřila svoji orientaci na realizaci staveb „na klíč". V průběhu 1. poloviny roku 2005 prošla společnost zásadní proměnou spočívající ve změně většinového vlastníka a řídícího managementu.

Zjistit více ...

Stavební a inženýrské činnosti společnosti ISTAR

 
 
 • VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu školy
  Rekonstrukce stávající budovy školy a nové přístavby dle projektové dokumentace zpracované ateliérem Zefraprojekt s.r.o. Jedná se o stávající dvoupodlažní podsklepený objekt s nevyužívaným podkrovím s venkovním […]
  fotografie reference
 • Výstavba haly běžných oprav HBO II
  Realizace výstavby haly běžných oprav zahrnuje zemní práce, vápnění pláně, pilotové založení haly, dodávku a montáž ocelové konstrukce haly, opláštění haly včetně výplní otvorů a vrat. […]
  fotografie haly
 • SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice
  Výstavba nového objektu požární stanice v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Jedná se o dvoupodlažní objekt s technologickými prostory, zázemím pro hasiče a garáží vč. dodávky technologických částí […]
  výstavba nové požární stanice
 • Bytové domy Louny – Bytový dům Fontána a L1
  Výstavba dvou nových bytových domu – dva pětipodlažní objekty s 46 a 24 bytovými jednotkami a komerčními prostory. Součástí dodávky byly také ZTI, elektro, vzduchotechnika, vytápění, výtahy.
  Bytové domy Louny
 • KS DISCUS – nová výrobní hala
  Nová výrobní hala sloužící jako malosériový výrobní závod, jehož produktem jsou hliníkové písty do spalovacích motorů a kompresorů. Hlavním objektem areálu je výrobní hala půdorysného tvaru […]
  Nová výrobní hala
 • Výstavba haly PHOENIX
  Novostavba výrobní haly sloužící k výrobě a skladování výrobků umožňující investorovi zvýšit kapacitu výroby hliníkových odlitků. Objekt má 3 nadzemní podlaží, uvnitř objektu jsou výrobní a skladovací […]
  Výstavba haly PHOENIX
 

Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012305

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti.

Termín realizace: 02/2020 – 01/2022

Název projektu: Fotovoltaika ISTAR

Výzva: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva – aktivita a)

Hlavním cílem realizace je úspora nákladů za energie a větší energetická soběstačnost formou pořízení fotovoltaického systému včetně akumulace.

Tato Výzva je vyhlášena v rámci implementace Národního plánu obnovy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady. Vlastníkem komponenty a implementujícím subjektem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.