Pozemní stavby Archivy - ISTAR spol. s r.o.

Pozemní stavby

 • VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu školy

  Rekonstrukce stávající budovy školy a nové přístavby dle projektové dokumentace zpracované ateliérem Zefraprojekt s.r.o. Jedná se o stávající dvoupodlažní podsklepený objekt s nevyužívaným podkrovím s venkovním […]
  fotografie reference
 • Výstavba haly běžných oprav HBO II

  Realizace výstavby haly běžných oprav zahrnuje zemní práce, vápnění pláně, pilotové založení haly, dodávku a montáž ocelové konstrukce haly, opláštění haly včetně výplní otvorů a vrat. […]
  fotografie haly
 • SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice

  Výstavba nového objektu požární stanice v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Jedná se o dvoupodlažní objekt s technologickými prostory, zázemím pro hasiče a garáží vč. dodávky technologických částí […]
  výstavba nové požární stanice
 • Bytové domy Louny – Bytový dům Fontána a L1

  Výstavba dvou nových bytových domu – dva pětipodlažní objekty s 46 a 24 bytovými jednotkami a komerčními prostory. Součástí dodávky byly také ZTI, elektro, vzduchotechnika, vytápění, výtahy.
  Bytové domy Louny
 • KS DISCUS – nová výrobní hala

  Nová výrobní hala sloužící jako malosériový výrobní závod, jehož produktem jsou hliníkové písty do spalovacích motorů a kompresorů. Hlavním objektem areálu je výrobní hala půdorysného tvaru […]
  Nová výrobní hala
 • Výstavba haly PHOENIX

  Novostavba výrobní haly sloužící k výrobě a skladování výrobků umožňující investorovi zvýšit kapacitu výroby hliníkových odlitků. Objekt má 3 nadzemní podlaží, uvnitř objektu jsou výrobní a skladovací […]
  Výstavba haly PHOENIX
 • Dostavba hotelového komplexu Větruše

  Výstavba nového hotelu, který navazuje na již zrekonstruovanou historickou budovu zámečku Větruše a půdorysně uzavírá solitérní atriový objekt. V rámci stavby byly provedeny také dva výtahy, […]
  hotel Větruše
 • Gymnázium Rumburk – Rekonstrukce hlavní budovy

  Rekonstrukce hlavní budovy Gymnázia Rumburk. Budova postavená v letech 1908 – 09 v secesním tvarosloví je zapsaná od r. 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem […]
 • Výstavba servisní haly HOERBIGER Žandov

  Výstavba objektu společnosti, který se skládá části s montážními, technologickými a skladovými prostory a z části administrativní. V rámci realizace byly vybudovány komunikace, odstavné a parkovací […]
 • Výrobně administrativní areál firmy KOS WIRE EUROPE s.r.o. Lovosice

  Výstavba nové výrobní haly s administrativní částí v průmyslové zóně v Lovosicích. V rámci stavby byly také vybudovány nové přípojky plynu, vody a kanalizace. Realizace nových […]
 • Veterinární klinika Mi-Vet a zdravotnické humánní zařízení, Ústí nad Labem

  Výstavba nového objektu veterinární kliniky (jednopodlažní objekt s ordinacemi a operačními sály, vč. zázemí pro personál a technologického zázemí pro chod objektu), zpevněných ploch a inženýrských sítí. […]
  fotografie kliniky
 • Revitalizace výrobně skladovacího areálu

  Výstavba nové výrobně skladovací haly s administrativním zázemím, infrastrukturou a komunikacemi. V rámci prováděných stavebních prací byly provedeny ŽB základové piloty a nosný skelet, opláštění PUR panelem a […]
 • Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary

  Rekonstrukce původního objektu Národního domu, nemovité památky postavené v letech 1899 – 1901, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V rámci realizace byly provedeny bourací práce, zemní […]
 • Lovosice – výstavba stanice HZS Ústeckého kraje

  Výstavba nové požární stanice pro HZS Ústeckého kraje. V rámci realizace byly prováděny také zemní práce, základové ŽB konstrukce vč. pilotového založení, vyzdívky z keramických bloků a pórobetonových […]
 • Revitalizace objektu Atlantik

  Revitalizace původního objektu a rozšíření objektu na městskou knihovnu, multimediální a společenské centrum. Nová budova má dvě podzemní a při nadzemní podlaží. Součástí realizace objektu bylo […]
 • SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n.L., Resslova – REKO 2. a 3. etapa

  Přístavba tělocvičny s vlastním zázemím a šatnami pro studenty školy a rekonstrukce části suterénu stávajícího objektu. V rámci stavby byla vybudována přístavba výtahové šachty a osazen výtah, byly […]
 • Rekonstrukce Gymnázia Děčín – V. etapa

  Rekonstrukce historické budovy postavené koncem 19. století v duchu italské renesance. V rámci rekonstrukce budovy gymnázia provedla společnost ISTAR obnovu fasády včetně repase či výměny výplní otvorů, rekonstrukci […]